Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2014

arwenacrow
*ACCOUNT DISABLED*

June 10 2014

arwenacrow
9392 f755 500
Summertime sadness.
Reposted bymaggOnlyForMe

June 08 2014

arwenacrow
8944 903b
Holidays.

June 03 2014

arwenacrow
0818 2a03 500
Strange mood.
arwenacrow
0752 41cc
Reposted fromcountingme countingme viatetrafarmakon tetrafarmakon

May 26 2014

arwenacrow
Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
Reposted byknowyourself knowyourself
arwenacrow

Czekam,

aż kiedyś powróci
wszystko,
czego nie przeżyłem.
Nie było przecież
nic piękniejszego.

— V. Burian
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani

May 22 2014

arwenacrow
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— William Faulkner
Reposted bysomewhereonlyweknowJessicaa

May 21 2014

arwenacrow
5980 86b1
Reposted fromtetrafarmakon tetrafarmakon
arwenacrow
1938 6bd2
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viatrustworthy trustworthy

May 20 2014

arwenacrow
9352 ff3b 500
I want this feeling again. i want this people again. 
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viabeinthe beinthe

May 19 2014

5979 06a3
Reposted fromLittleJack LittleJack viaadaprzygoda adaprzygoda
arwenacrow
Przyczyną połowy naszych błędów życiowych jest to, że odczuwamy tam, gdzie powinniśmy myśleć, a myślimy tam, gdzie powinniśmy odczuwać.
— J. C. Collins
Reposted frommala-szelma mala-szelma

May 18 2014

arwenacrow
Trudno mówić o rozczarowaniu, gdy potwierdzają się twoje oczekiwania.
— Jay Asher
Reposted fromdelicatee delicatee
arwenacrow

Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie

— Stephen King
arwenacrow

Zrób mi tę przyjemność: uwielbiaj mnie mimo wszystko.

— Antoine de Saint-Exupéry
arwenacrow
5372 812c
Tags: #i #miss #you
arwenacrow
5326 7e80
Reposted bycariad cariad
arwenacrow
5263 86f3

May 16 2014

arwenacrow

Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.

— Jodi Picoult
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl